Εκδόσεις
 
Συνέδρια-Εκδηλώσεις
 
 
 
 
 

 
Αρχική
Αναρτήσεις
Επικοινωνία
Έδρα
 
   
 
 


Από το 1962 έως το 1969, ολοκληρώνεται η έκδοση των δεκαέξι τόμων των Απάντων του Παλαμά, οι οποίοι περιλαμβάνουν ολόκληρη σχεδόν την ποιητική του παραγωγή και μεγάλο μέρος του κριτικού και πεζογραφικού του έργου. Ακολούθως εκδόθηκαν τα Ευρετήρια των τόμων αυτών, το 1984 [59], ενώ άρχισε η έκδοση της Αλληλογραφίας του. Έτσι από το 1975 έως το 1991 κυκλοφορήθηκαν οι πέντε πρώτοι τόμοι της Αλληλογραφίας [60], ενώ απομένει να εκδοθούν άλλοι τόσοι. Επίσης συγκεντρώνονται ξεχωριστά τα Άρθρα και χρονογραφήματα του, των οποίων κυκλοφορήθηκαν οι τρεις από τους οκτώ τόμους, κατά το διάστημα 1990-2003. Στο εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος έχει ενταχθεί η συνολική επανέκδοση όλης της συγγραφικής παραγωγής του Παλαμά. Συγκεκριμένα, σε πενήντα τόμους θα επανεκδοθούν όλα τα παραπάνω κείμενα. Παράλληλα, το Ίδρυμα εκδίδει και μεταφράσεις έργων του εθνικού μας ποιητή, όπως της Φλογέρας του Βασιλιά που φιλοτέχνησε ο Κατσίμπαλης και ο Στεφανίδης το 1982 [61], ή μονογραφίες ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες, όπως του
Robin Fletcher το 1984. Εξίσου ενδιαφέρουσες για το ευρύ κοινό είναι και οι εκδόσεις επετειακών λευκωμάτων [62] ή πρακτικών συνεδρίων [63], που καλύπτουν ευρύτατες πτυχές της ζωής και της λογοτεχνικής παραγωγής του Παλαμά.
 

   

 

Αρχική Σελίδα | Μουσείο | Ιστορικά Στοιχεία Βιβλιοθήκη-Αρχείο | Δραστηριότητες | Ανακοινώσεις | Αναρτήσεις | Επικοινωνία
Copyright © 2015  Ίδρυμα Κωστή Παλαμά

Design:
Malvasia Electronics - Thanasis Manesis